Merre SMS porosi në web

Në këtë web faqe ju do të jetë në gjendje të marrin mesazhe SMS text. Ajo përfshin disa numrat e telefonit që mund të përdoren të dërgoni SMS porosi për të. mesazhi SMS pastaj do të shfaqet në faqen e internetit. Ai është i lirë që të përdorni faqen e internetit dhe kjo nuk kërkon regjistrim të përdorin atë. Kjo është e dobishme për marrjen e një mesazhi SMS, pa i dhënë nga tuaj të vërtetë numrin e telefonit.

Për të përdorur atë thjesht dërgoni një mesazh në numrin e telefonit të listuara në faqen e internetit e parë.

Ju lutem pranoni një falje në qoftë se ky tekst nuk është shkruar saktë. Ky tekst është përkthyer nga Anglishtja by Google Translate.