دریافت پیام کوتاه پیام ها در وب

در این وب سایت شما قادر خواهید بود برای دریافت پیام های متنی اس ام اس. که شامل برخی از شماره تلفن است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ارسال پیام کوتاه به. پیام کوتاه خواهد شد و سپس در وب سایت ظاهر می شود. آن آزاد است تا استفاده از سایت و آن را نشانی از ثبت نام برای استفاده از آن نیاز نیست. این روش برای دریافت پیام کوتاه بدون دادن خود واقعی شماره تلفن.

برای شروع استفاده از این فقط ارسال پیام به شماره تلفن ذکر شده در صفحه اول.

لطفا پذیرفتن پوزش اگر این متن به درستی نوشته نشده است. این متن از انگلیسی ترجمه شده توسط گوگل ترجمه شد.